61 848 41 85 / 503 822 633

kontakt@nzozlitewska.pl

O poradni

Nasza poradnia w obecnej strukturze istnieje od 2004 r. Powstała w wyniku reorganizacji Poradni Odwykowej, która działała wcześniej – pierwszych pacjentów przyjęła w 1967 r. Wówczas poradnia podlegała Szpitalowi im. Franciszka Raszei i mieściła się na ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

Obecnie poradnia mieści się na ul. Litewskiej 8.

Kontynuujemy tradycje pomagania oparte na profesjonalnym rozumieniu ludzkiego cierpienia. Postawa życzliwości i akceptacji motywuje nas do ciągłego rozwoju. Aktualnie w zespole pracują terapeuci, którzy stosują różnorodne podejścia terapeutyczne istotne w szeroko rozumianej psychoterapii. Znakomita większość psychologów posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Zespół poradni pozostaje w stałej superwizji klinicznej.

Uzależnienie rozumiemy jako chorobę, którą można i trzeba leczyć. Trwanie w destrukcji wynikającej z nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych niszczy talenty i zasoby chorego, a całej rodzinie przynosi dysfunkcję, z którą trudno sobie poradzić w samotności.

Zapraszamy do zmiany, bo jest możliwa!


Terapia uzależnienia

 • uzależnienie jest chorobą przewlekłą, śmiertelną i nieodwracalną
 • jeśli już do niego dojdzie nie ma powrotu do picia kontrolowanego
 • leczenie jest długotrwałe – około 2 lat
 • leczenie polega na psychoterapii, wymaga aktywności osoby uzależnionej
 • wskazany jest udział w psychoterapii indywidualnej i grupowej
 • celem terapii jest:
  • zaakceptowanie choroby
  • uznanie bezsilności wobec alkoholu
  • nauczenie radzenia sobie z głodem
  • zdolność zapobiegania nawrotom choroby
  • umiejętność radzenia sobie z uczuciami
  • zdobycie umiejętności życiowych utrwalających abstynencję
  • poznanie siebie
  • rozwój duchowy

Terapia współuzależnienia

Polega na rozpoznaniu strat wynikłych z przystosowania się do przewlekłego stresu oraz pomocy w budowaniu zmiany. Podstawowe obszary:

 • edukacja na temat uzależnień i współuzależnienia
 • nauka radzenia sobie w relacji z osobą pijącą
 • poznawanie metody interwencji
 • umożliwienie zmiany osobistej w sferze emocjonalnej i w poczuciu własnej wartości
 • nauka szeroko pojętych umiejętności radzenia sobie
 • czas trwania ustalany jest indywidualnie
 • dla osób z rodzinnym obciążeniem alkoholizmem (DDA) proponujemy specjalistyczną psychoterapię zaplanowaną indywidualnie dla konkretnej osoby